Plan pracy Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAPROSZENIE na XLV sesję RADY GMINY SKARBIMIERZ która odbędzie się dnia 25 marca 2024 r.

2024-03-19

ZAPROSZENIE na XLIV sesję RADY GMINY SKARBIMIERZ która odbędzie się dnia 19 lutego 2024 r.

2024-02-15

XXLIV SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

19 lutego 2024r.

 /poniedziałek/ godz.1530

w Sali nr 7 Urzędu Gminy

1.Porządek obrad.

2.Otwarcie Sesji.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawie:rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Panią Grażynę Burską.

4. Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                     / -  / Marek Kołodziej

 

 

Projekt uchwały

Uzasadnienie

PROJEKTY UCHWAŁ I ZAPROSZENIE na XLIII sesję RADY GMINY SKARBIMIER która odbędzie się dnia 14 grudnia 2023 r.

2023-12-07
 1. XLIII SESJA

  RADY GMINY SKARBIMIERZ

  VIII KADENCJI

  odbędzie się dnia

  14 grudnia 2023r.

      /czwartek/ godz.1000

  w Sali nr 7 Urzędu Gminy

               Porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2023r.

  4. Zapytania radnych i sołtysów.

   5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

     6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy na 2023r.;
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;
  3. uchwalenia budżetu na 2024 rok.;
  4. wieloletniej prognozy finansowej.;
  5. przyznania w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. NMP Różańcowej w Kruszynie.;
  6. przyznania w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Małujowicach.;
  7. przyznania w 2024 roku dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Trójcy Świętej  w Łukowicach Brzeskich.;
  8. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;
  9. Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.;
  10. Likwidacji Straży Gminnej w gminie Skarbimierz.;
  11. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2024-2028.;
  12. Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.;
  13. Zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze   i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.;
  14. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.;
  15. Nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarbimierzu.;

  7.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu

        za rok 2022.

  8. Informacja dotycząca stanu zaawansowania prac nad zmianą Studium uwarunkowań

       i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  9. Przyjęcia Ramowych Planów Pracy Rady Gminy i stałych komisji rady na 2024 rok.

  10. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

  11. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

    12. Zamknięcie Sesji.

   

   

  projekty uchwał

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Łukasik
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Dróbka
Liczba odwiedzin:9794