Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na IV Sesji Rady Gminy w dniu 21 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skarbimierz na 2019 r. (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/29/2019 (doc)

Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Skarbimierz (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/30/2019 (doc)

Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego Gminy Skarbimierz dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/31/2019 (doc)

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/32/2019 (doc)

Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/33/2018 (doc)

Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle Panią Grażynę Burską (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/34/2019 (doc)

8 lutego 2019
Czytaj więcej o: Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na IV Sesji Rady Gminy w dniu 21 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej, dz. 77/1 i 77/2 w Zwanowicach

7 lutego 2019
Czytaj więcej o: Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej, dz. 77/1 i 77/2 w Zwanowicach

Rejestr Działalności Regulowanej na 2018 rok

1 lutego 2019
Czytaj więcej o: Rejestr Działalności Regulowanej na 2018 rok