Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego

30 marca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Skarbimierz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w związku z dodaniem w § 13 projektu uchwały ustępu nr 11 w brzmieniu: „Dopuszcza się prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i odzyskiem surowców wtórnych jedynie takich jak: opakowania z papieru i tektury oraz folii w kompleksie 7P, o którym mowa w § 21 ust. 14.”

Treść projektu uchwały

Załączniki graficzne:

Bierzów

Brzezina

Kopanie

Kruszyna

Lipki

Łukowice Brzeskie

Małujowice

Pawłów

Pępice

Prędocin

Skarbimierz

Zielęcice

Zwanowice

Żłobizna

Skarbimierz – Osiedle

26 marca 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Skarbimierz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Postanowienia Nr 39/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na stałe obwody głosowania

16 marca 2020
Czytaj więcej o: Postanowienia Nr 39/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na stałe obwody głosowania