Jesteś tutaj: Start / Plan Zagospodarowania

Plan Zagospodarowania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plan przestrzennego zagospodarowania dla Gminy Skarbimierz:

Program (przeglądarka) do plików DWF, który należy zainstalować ExpressViewerSetup

Uchwały

 • Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Skarbimierz tutaj
 • Uchwała nr IX/89/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 06.09.2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gmine Skarbimierz w granicach jednostek o symbolach P i U7 tutaj
 • Uchwała nr XIII/124/2008 z dnia 24.01.2008r. Rady Gminy Skarbimierz w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Skarbimierz w granicach jednostek o symbolach MN, U, U6, US, R tutaj
 • ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Załącznik nr 1 tutaj
 • ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Załącznik nr 2 tutaj (otwierając przeglądarką IE należy wykonać prawy przycisk myszy i „zapisz element docelowy jako …” i zapisać w swojej lokalizacji, a potem z tej lokalizacji już lokalnie otworzyć. Pozostałe przeglądarki internetowe radzą sobie dobrze z tak dużymi plikami graficznymi.)
 • UCHWAŁA NR XXXV/253/2009 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 17 grudnia 2009
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującą gminę Skarbimierz w granicach jednostki o symbolu P oraz doprowadzenia do zgodności zapisu ogólnego z opisem części graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. tutaj
 • UCHWAŁA NR XXXVI/259/2010 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 25 lutego 2010 roku
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla terenów w części obrębów: Małujowice, Łukowice Brzeskie i Pępice.tutaj
 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/259/2010 tutaj
 • Załącznik nr 1 do Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla terenów w części obrębów: Małujowice, Łukowice Brzeskie i Pępice tutaj
 • Uchwała w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz z uwzględnieniem projektowanego przebiegu linii WN wraz z lokalizacją GPZ wraz z załącznikiem graficznym do tej uchwały
 • Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla obszaru przewidzianego pod przebudowę napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Skarbimierz wraz z załącznikiem graficznym
 • Zarządzenie - wykaz uwag do pobrania 02.09.2019 
 • Zarządzenie  - rozpatrzenie uwag 02.09.2019  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Skarbimierz
Data utworzenia:2017-03-03
Data publikacji:2017-03-03
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Łukasik
Osoba wprowadzająca dokument:Bartosz Łukasik
Liczba odwiedzin:3276