Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2021

Nr XXI/159/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r.

Nr XXI/160/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Nr XXI/161/2021 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Zwanowicach.;

Nr XXI/162/2021 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie w gminy Skarbimierz na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

Nr XXI/163/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz (str. od 1 do 50)

Nr XXI/163/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz (str. od 51 do 100)

Nr XXI/163/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz (str. od 101 do 130)

Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 2, 3 i 4 (pdf)

Nr XXI/164/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2021.;

Nr XXI/165/2021 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.;

Nr XXI/166/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Nr XXI/167/2021 w sprawie Przekazania do rozpatrzenia według właściwości petycji Pana Adama Kani.

Nr XXI/168/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do EKO-SKARBIMIERZ Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu – Osiedlu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w zamian za udziały.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2021-04-13
Data publikacji:2021-04-13
Osoba sporządzająca dokument:Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz
Osoba wprowadzająca dokument:Miłosz Maryszczak
Liczba odwiedzin:202