Uchwały Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2016 r.

2016-12-06

Uchwała nr XIX/133/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Uchwała nr XIX/134/2016 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bierzowie

Uchwała nr XIX/135/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIX/136/2016 w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz i ustalenia do niej dopłaty

Uchwała nr XIX/137/2016 w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

Uchwała nr XIX/138/2016 w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz – Osiedle

Uchwała nr XIX/139/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice

Uchwała nr XIX/140/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków

Uchwała nr XIX/141/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa

Uchwała nr XIX/142/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń

Uchwała nr XIX/143/2016 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2017 r.

Uchwała nr XIX/144/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2016 r.

2016-11-03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Łukasik
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Dróbka
Liczba odwiedzin:13734