Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Skarbimierz

Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXVII Sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2018 r.

2018-07-13

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 18 czerwca 2018 r.

2018-07-13

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXV Sesji Rady Gminy w dniu 8 czerwca 2018 r.

2018-06-18

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXV/231/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2017 rok.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXV/232/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXV/233/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXV/234/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace restauratorskie przy kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Małujowicach.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXV/235/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Brzezinie.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXV/236/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w odległości około 1,5 m od granicy działki.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXV/237/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXV/238/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XIII/100/2016 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarbimierz na lata 2015-2020.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXV/239/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Łukasik
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Dróbka
Liczba odwiedzin:2336