Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na VII Sesji Rady Gminy w dniu 07 czerwca 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2019

Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Skarbimierz wotum zaufania

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/57/2019

Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2018 rok

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/58/2019

Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Skarbimierz absolutorium

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/59/2019

Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/60/2019

Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/61/2019

Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skarbimierz

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/62/2019

Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/146/2012 r. Rady Gminy Skarbimierz z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/63/2019

Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw inwentaryzacji mienia komunalizowanego na rzecz Gminy Skarbimierz

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/64/2019

Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Skarbimierz dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Skarbimierz

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/65/2019

Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji inwestycji polegającej na realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce numer 276/1 w Skarbimierzu-Osiedle

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/66/2019

Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/67/2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Rada Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2019-06-25
Data publikacji:2019-06-25
Osoba sporządzająca dokument:Rada Gminy Skarbimierz
Osoba wprowadzająca dokument:Miłosz Maryszczak
Liczba odwiedzin:254