Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PV 2030 Sp. z o. o.

7 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PV 2030 Sp. z o. o.

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie gminy

INFORMACJA

Na podstawie art. 28aa ust.6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022r. poz.559) mieszkańcy Gminy Skarbimierz mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Sesja Rady Gminy Skarbimierz odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r.

2 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie gminy

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek Mazovia Energy Resources Sp. z o. o.

1 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek Mazovia Energy Resources Sp. z o. o.