Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PROJEKTY UCHWAŁ na XX Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 28 grudnia 2016 r.

22 grudnia 2016
Czytaj więcej o: PROJEKTY UCHWAŁ na XX Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 28 grudnia 2016 r.

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2016 r.

Uchwała nr XIX/133/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Uchwała nr XIX/134/2016 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bierzowie

Uchwała nr XIX/135/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIX/136/2016 w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz i ustalenia do niej dopłaty

Uchwała nr XIX/137/2016 w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

Uchwała nr XIX/138/2016 w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz – Osiedle

Uchwała nr XIX/139/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice

Uchwała nr XIX/140/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków

Uchwała nr XIX/141/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa

Uchwała nr XIX/142/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń

Uchwała nr XIX/143/2016 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2017 r.

Uchwała nr XIX/144/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

6 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2016 r.

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - cz. dz. nr 238 i 239 w Pawłowie, i dz. nr 137/2 w Zwanowicach

24 listopada 2016
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - cz. dz. nr 238 i 239 w Pawłowie, i dz. nr 137/2 w Zwanowicach