Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXI Sesji Rady Gminy w dniu 19 marca 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2018

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXI/215/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXI/216/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXI/217/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXI/218/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Skarbimierz na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXI/219/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie statutu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXI/220/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skarbimierz-Osiedle.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXI/221/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2018.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXI/222/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXXI/223/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Rada Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2018-05-11
Data publikacji:2018-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Rada Gminy Skarbimierz
Osoba wprowadzająca dokument:Miłosz Maryszczak
Liczba odwiedzin:133